Takim pune me Komitetin e Shitjes

10:10 / 23 Janar 2020

Në zyrat e Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës është mbajtur takimi i parë i Komitetit të Shitjes për vitin 2020, ku janë diskutuar çështja e iniciativës për hartimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Katastrofat Natyrore me qëllim të cedimit të riskut tek siguruesit.

Gjithashtu, është disktuar për vlerësimin e mundësive të detyrimit të kompanive ndërtimore në kontraktimin e sigurimit CAR (Construction All Risk) për të mbuluar përgjegjësitë dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj palëve të treta gjatë punimeve, çështjen e sigurimit të përgjegjësive në profesionet e lira si avokatia, si dhe propozimet për organizimin e trajnimeve profesionale për profesionistët në fushën e sigurimeve.

/ Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]