Takim pune me Komitetin Ligjor

10:13 / 23 Janar 2020

Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës bashkë me komitetin ligjor të shoqatës kanë pritur në takim Zyrtarët e lartë të Njësisë për Inteligjencë Financiare Mirlinda Dreshaj dhe Flutura Blakçori.

Në takim është diskutuar lidhur me trajnimin një-ditorë që do të mbahet nga Njësia për Inteligjencë Financiare në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtar për Zyrtarët e Pajtueshmërisë në industrinë e sigurimeve me qëllim të pëmbushjes sa më të plotë të kërkesave të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Parandalimit të Financimit të Terrorizmit.

/ Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]