Tarifa për Kryqin e Kuq ishte barrë për sigurimet

7:22 / 24 Gusht 2019

Disa muaj para se të miratohej në Kuvendin e Kosovës Ligji mbi të Ardhurat e Korporatave, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka shfuqizuar një nen të Ligjit mbi Kryqin e Kuq të Kosovës, i cili i obligonte kompanitë e sigurimeve që 1 për qind të primit ta ndajnë për këtë OJQ. Vendimi i Kushtetueses erdhi pas ankesës së Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, duke u bazuar në një vendim të ngjashëm që kishte marrë një Gjykatë në Kroaci.

Guvernatori Mehmeti pranon se tarifa për Kryqin e Kuq po ashtë ka qenë një barrë shtesë për sektorin e sigurimeve dhe siç thotë ai është një lajm i mirë që Kushtetuesja e ka shfuqizuar.

“Lehtësimi nga ky detyrim financiar do t’i mundësojë siguruesve përmirësimin e shërbimeve të tyre dhe investimit në produkte të reja si dhe zhvillimit të tregut të sigurimeve në përgjithësi. Kjo në të njëjtën kohë do të përmirësoj mjedisin ekonomik të të bërit biznes dhe do ta bëj me atraktiv ketë sektor për investime të huaja dhe krijimin e vendeve të reja të punës”, ka potencuar Mehmeti.

Ndërsa Mazreku sqaron se një vendim të tillë Kushtetuesja e kishte marrë pas ankesës së tij si drejtor ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, me ç’rast u kishte ofruar dëshmi të bollshme se një praktikë e tillë kohë më parë ishte cilësuar si antikushtetuese edhe nga Gjykata e Kroacisë.

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]