Të hyrat nga sigurimet vullnetare ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

3:58 / 06 Shtator 2019

Të hyrat nga sigurimet vullnetare ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Korrik 2019:                 23.425,362 euro

Korrik 2018:                20,244,000 euro

Dallimi në euro           3,181,362 euro

Dallimi në %                14,57 %

 

Nga fillimi i vitit e deri në fund të muajit korrik të hyrat nga sigurimet vullnetare kane arritur në 23.425,362, e ku krahasuar me periudhën janar-korrik të vitit 2018 të hyrat janë më të lartë për     3,181,362 euro, apo 14,57 % më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak

 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]