Aug 7, 2017

Ftesë për Ofertë

 

FTESË PËR OFERTË

 

 

Byroja Kosovare e Sigurimit fton të gjitha kompanitë e interesuara që të ofertojnë për tenderin me titull:

 

Sistemi informativ i shitjes dhe menaxhimit të policave dhe dëmeve të autopërgjegjësisë

 


 

Information Center

Regjistri i të gjitha mjeteve motorike të autopërgjegjësisë të regjistruara në Kosovë

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit