Feb 6, 2018

FTESË PËR OFERTË

FTESË PËR OFERTË

 

Byroja Kosovare e Sigurimit fton të gjitha kompanitë e interesuara që të ofertojnë për tenderin me titull:
“Furnizim me material shpenzues "Byfe" per nevojat e Byrosë Kosovare te Sigurimit “

 

Kushtet për ofertim:
• Dokumentacioni i nevojshem për regjistrimin e biznesit dhe TVSH-në
• Eksperienca e ofertuesit me pune të ngjashme, se paku në dy vitet e fundit
• Garancioni për sherbimin e ofruara
• Dhe kushtet e tjera të përcaktuar në dosjen e tenderit

 

Të interesuarit duhet të dorëzojnë oferten në zarfë të mbyllur në zyren e Byrosë...

 


 

Information Center

Regjistri i të gjitha mjeteve motorike të autopërgjegjësisë të regjistruara në Kosovë

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit