Mar 9, 2018

Njoftim!

Lidhur me përzgjedhjen e kompanisë për shtypjen e policave për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia TPL, TPL+ dhe polica e Sigurimit Kufitar.

 

Në mbledhjën e mbajtur të Këshillit Administrativ të Byrosë Kosovare të Sigurimit, me datë 26.12.2017 është marrë vendim që të shpallet tender publik, në mënyrë të formohet komisioni për marrjen e ofertave nga ofertues të interesuar, si dhe përzgjedhjen e një kompanie për shtypjen e policave per Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia TPL, TPL+ dhe polica e Sigurimit Kufitar për Byronë Kosovare të Sigurimit.

 


Pas analizimit të ofertave të paraqitura nga tri kompanitë ofertuese, komisioni...

 


 

Information Center

Regjistri i të gjitha mjeteve motorike të autopërgjegjësisë të regjistruara në Kosovë

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit