May 10, 2012

Buletini Statistikor i Sigurimeve

 

  • Buletini Statistikor per vitin 2011 - PDF

 

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit