Byroja behët gati për të pritur bashkatdhetarët

Drejtori i Byrosë Kosovare të Sigurimit z.Sami Mazreku të enjten në Prishtinë ka takuar koordinatoret e pikave kufitare ku nga ta ka kërkuar angazhim sa më të madhe gjatë dy muajve të ardhshëm, kohë kjo kur bashkatdhetarët tanë që jetojnë në shtete të ndryshme të botës vijnë në Kosovë për të kaluar pushimet verore.

Kryesuesi Zogaj priti në takim Drejtorin e Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Albert Zogaj, priti në takim Drejtorin Ekzekutiv të Byrosë Kosovare të Sigurimit (BKS), Sami Mazreku.

Në këtë takim, u diskutua lidhur me aktivitetet e Byrosë Kosovare të Sigurimit si dhe avancimet që ka shënuar ky institucion, duke përfshirë edhe sistemin e Qendrës Informative të Byrosë, “InsureX”.

Kryesuesi Zogaj, në emër të KGJK-së, shprehi gatishmërinë për të vazhduar bashkëpunimin me BKS-në, me qëllim të shkëmbimit të përvojave profesionale në mes të dy institucioneve si ofrimit të shërbimeve sa më cilësore për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Mbahet takimi i Komitetit të Dëmeve pranë Byrosë Kosovare të Sigurimit

Komiteti i Dëmeve, në përbërje të Drejtorëve të Departamentit të Dëmeve të anëtarëve të Byrosë, në takim ka diskutuar lidhur me trendin në rritje të pagesës së dëmeve dhe performancën e industrisë së sigurimeve në këtë aspekt. Poashtu, u diskutua edhe shkëmbimi i përvojave të anëtarëve të komitetit në zgjidhjen e lëndëve në procedurë gjyqësore, me efekt në uljen e dëmit mesatar të paguar.
Komiteti i Dëmeve mbetet i përkushtuar në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve, në rritjen e vëllimit të pagesave të dëmeve për palët e dëmtuara në aksidente të komunikacionit.

Mbahet takimi i Komitetit të Teknologjisë Informative pranë Byrosë Kosovare të Sigurimit

Komiteti i Teknologjisë Informative, ka mbajtur takimin vijues në të cilin janë diskutuar përvojat e deritanishme të implementimit të sistemit të sigurimeve “InsureX” dhe efektin e drejtpërdrejtë të treguar në avancimin teknologjik në industrinë e sigurimeve.
Poashtu, në takim është diskutuar edhe implementimi i komponentëve të veçanta mbi parandalimin e mashtrimeve në sigurimeve, i cili do të funksionalizohet në kuadër të sistemit të ri të industrisë. Gjithashtu, është disktuar edhe rëndësia e komponentit për lëshimin e certifikatës së aksidentit, për të verifikuar historikun e mjetit motorik, e cila do të jetë vlerë e shtuar për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]